تغذیه کردن تضمینی اردبیل بیله سوار قطب تولید

تغذیه کردن: تضمینی اردبیل بیله سوار قطب تولید گندم کشور خرید تضمینی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تولد ماهانه 100 کودک بی‌هویت در بیمارستان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران / استاندار تهران

تعدادی از کودکان در کشور متولد می‌شوند که به علت عدم حضور پدر و مادر شناسنامه‌ای ندارند. اقداماتی در این رابطه شروع شده است و این مسئله را حل کرده است. 

تولد ماهانه 100 کودک بی‌هویت در بیمارستان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران / استاندار تهران

استاندار تهران: تولد ماهانه 100 کودک بی هویت در بیمارستان های تهران

عبارات مهم : ایران

تعدادی از کودکان در کشور متولد می شوند که به علت عدم حضور پدر و مادر شناسنامه ای ندارند. اقداماتی در این رابطه شروع شده است و این مسئله را حل کرده هست.

استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران از تولد ماهانه ۱۰۰ کودک بی هویت در بیمارستان های پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، نخستین کارگروه تخصصی زنان و خانواده با محوریت ساماندهی کودکان بی هویت در بدو تولد با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران، فریبا نظری پور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در استانداری پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد. در ابتدای این جلسه محمدحسین مقیمی استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه کمیته ای در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت پیگیری و نظارت بر امور کودکانی که بی هویت هستند تشکیل شد، بیان داشت: این پیشنهادی بود که به اتفاق آرای اعضای حاضر در این جلسه تصویب شد.

تولد ماهانه 100 کودک بی‌هویت در بیمارستان‌های پایتخت کشور عزیزمان ایران / استاندار تهران

او در ادامه گفت: جمعی از کودکان در کشور متولد می شوند که به علت عدم حضور پدر و مادر شناسنامه ای ندارند. اقداماتی در این رابطه شروع شده است و این مسئله را حل کرده است.

مقیمی در ادامه با اشاره به اینکه اگر کارت ملی مادر نوزاد در بیمارستان دریافت شده است باشد می توان شناسنامه صادر کرد، گفت: براساس هویت مادر می توان این کار را انجام داد ولی گاهی مادر هم کارت ملی ندارد و شناسنامه بدون ذکر نام اولیا صادر می شود.

تعدادی از کودکان در کشور متولد می‌شوند که به علت عدم حضور پدر و مادر شناسنامه‌ای ندارند. اقداماتی در این رابطه شروع شده است و این مسئله را حل کرده است. 

در ادامه این جلسه نماینده شرکت ثبت احوال تاکید کرد که هیچ محدودیتی جهت صدور شناسنامه جهت اطفال بدون هویت معرفی شده است به وسیله بهزیستی وجود ندارد.

او تاکید کرد که چون بعضی از این کودکان اتباع خارجی هستند نمی توان جهت آنها شناسنامه صادر کرد و مسئله هم این است.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | کودکان | شناسنامه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog